Cao tốc quy nhơn pleiku

  • Quy hoạch cao tốc Quy Nhơn – Pleiku
    Quy hoạch cao tốc Quy Nhơn – Pleiku đã được kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ để đẩy nhanh thời gian phê duyệt và tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo theo chỉ đạo trong Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/03/2016. Vậy tuyến đường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku được xây dựng như [...]